Zkušenosti s restaurováním

V oblasti restaurování máme ve společnosti ARCHKASO více než deset let zkušeností. Restauratérský ateliér vznikl už v roce 1996 a během následujících let jsme si postupně vybudovali kvalitní zázemí, adekvátní prostory i nástroje pro restauratérskou, štukatérskou i zednickou činnost. V průběhu své praxe jsme měli možnost pracovat na desítkách prestižních restaurátorských zakázek – od historických fasád, přes sochy a další kamenné objekty, až po práce s uměleckými mozaikami. K dispozici máme celý tým spolupracovníků, kteří jsou pro svou práci kvalifikovaní a za sebou mají desítky komplexních zakázek na nejrůznějších restaurátorských úkolech. Kromě samotných restaurátorských prací se ale skvěle vyznáme i v administrativních úkonech, které jsou s opravami historických budov i památek spjaty, a neustále sledujeme vývoj legislativy v této oblasti, abychom byli s to pomoci svým klientům také s formální stránkou věci. Restaurátorství nás baví a naplňuje a dělá nám radost, kdykoli se nám podaří vrátit stavbám i uměleckým dílům minulosti jejich původní podobu. Těšíme se na příležitost realizovat podobnou proměnu i během práce na Vaší zakázce!

  • licence Ministerstva kultury na restaurování nepolychromovaných sochařských děl v kategorii A – 1992

  • management jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009